E-Mtsk Ehliyet Adayların Sınava Alınmayacağı Durumlar

a) Adayın bu kılavuzun 7 nci maddesi (d) bendinde belirtilen geçerli belgelerin ibraz etmemesi,

b) Sınav başlamadan önce yapılan kontrolde adayın bu kılavuzun 7 nci maddesi (e) bendinde
belirtilen ve sınav salonuna getirmesi yasak olan nesne ile sınava geldiğinin tespit edilmesi,

c) Salon yoklama listesinde ve/veya görevli bilgisayarındaki aday takip ekranında bilgileri yer
almayan adayın sınav salonuna gelmesi,

ç) Geçici koruma statüsünde bulunan yabancı uyruklu adaylardan kimlik belgesinde ikamet ili
sınava gireceği ilden farklı olanlar ile ikamet ili dışında farklı ilde sınava girecek adaylar
İçişleri Bakanlığı birimlerince verilen geçici izin belgesinin olmadığının tespit edilmesi
durumunda bu adaylar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.
Ayrıca, salon görevlilerince kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan aday sınav
başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği
ile sınav salonundan dışarı çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.