Tubitak 2204A – 2204B -4006 Projeleri Anket / Ölçek Milli Eğitim İzin dilekçesi- Veli izin dilekçesi

VELİ İZİN BELGESİ (TÜBİTAK 2204b)

 SEZAİ KARAKOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

AKSARAY

 

 

 

Velisi bulunduğum okulunuz ………………. Sınıfı……………….. Numaralı

öğrencisi ………………………………….’in, TÜBİTAK 2204B Ortaokul Öğrencileri  Araştırma Projeleri kapsamında yapılacak olan “10-13 Yaş Çocukları İçin Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeğine” ve proje kapsamındaki çalışmalara katılmasına izin veriyorum.

Adres :                                                                                               … /…/2022

..……………….
Veli Adı Soyadı

İmza

Telefon : ………………………….

 

Tubitak 2204A  Veli izin Belgelsi

Tubitak 2204B   Veli izin Belgelsi

Tubitak 4006 Projeleri Anket   Veli izin Belgelsi

/ Ölçek Milli Eğitim İzin dilekçesi- Veli izin dilekçesi