Tübitak Bilim Fuarı 4006A ve 4006B Farkı Nedir?

Tübitak Bilim Fuarı 4006A ve 4006B Farkı Nedir?

Kıymetli arkadaşlar nerdeyse bütün okullarımız TÜBİTAK 4006 konusunda deneyimliler.

Bu sene proje yazma konusunda herhangi bir değişiklik yapılmadı.


1. Bütçe
2. En az ve en fazla proje sayısı
3. Tematik konular
4. Birden fazla okulun birlikte fuar yapması konularında değişimler var.
Bunlardan bizi ilgilendiren en önemli kısım Tematik Konular.


Gerçekleştirilen yeniliklerden bazıları:
Programa 4006-A ve 4006-B olmak üzere iki çağrı şeklinde çıkılması
10. Bilim Fuarları çağrı metinlerine bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde yer alan öncelikli alanlar doğrultusunda 23 yeni tematik konu ve yapılan projelerin temel alanlarla ilişkilendirilmesini teşvik etmek adına 12 ana alan eklenmesi
Aynı ilde yer alan iki kurum/kuruluşun Programa birlikte başvuru yapmalarına imkân sağlanması ve bu şekilde yapılan başvurulara değerlendirme aşamasında +1 puan verilmesi


4006-A’yı amatör, 4006-B’yi profesyonel 4006 olarak adlandırabiliriz.
4006-A yapacak okullarımızın projelerini
1. En az 5 Tematik Alanla İlişkilendirme
2. En 10 Proje Başvurusu
3. Araştırma, Tasarım ve İnceleme Projelerinden mümkünse orantılı, mümkün değilse hepsinden en az 1 er tane olacak şekilde başvuru yapmaları gerekiyor.

 

4006-B başvurusu yapacak okullarımızın ise projelerini
1. En fazla 3 Tematik Alanla İlişkilendirme
2. En az 3 Ana Alan Kullanma
3. En 10 Proje Başvurusu
4. Araştırma, Tasarım ve İnceleme Projelerinden mümkünse orantılı, mümkün değilse hepsinden en az 1 er tane olacak şekilde başvuru yapmaları gerekiyor.
Kısaca 4006-B nin 4006-A ya göre en önemli farkı Bilim Fuarının En Fazla 3 Tematik Alanla ilişki kurularak yapılması diyebiliriz.

Bu sebeple okulunuzda duyuru yapmadan önce 66 Tematik Alandan size uygun olanları seçip öğrencilerinizden buna istinaden proje istemeniz daha faydalı olacaktır.
TÜBİTAK 4006 başvurularını tamamlanmış projelerle değil, proje planlamaları ile yapıyoruz. Projeleri yapma aşmasına Bilim Fuarlarımız hibe aldıktan sonra geçiyoruz.

Başvuruda alt projenin amaç, yöntem ve beklenen sonucunun belirtilmesi gerekir. Amaç, en az 20 en fazla 50 kelime; yöntem, en az 50 en fazla 150 kelime; beklenen
sonuç ise en az 50 en fazla 150 kelime aralığında olmalıdır

Tübitak 4006 Bilim Fuarı Süreci
Sistem üzerinden başvuru yapılması.
Başvuru sırasında TÜBİTAK tarafından görevlendirilen Akademik danışmanlardan (il temsilcileri) projelerin uygunluğu hakkında görüş alınır.
Desteklenmesine karar verilen okullar tarafından sözleşmenin e- imza ile TÜBİTAK’a gönderilmesi.
Desteğin proje yürütücüsü hesabına yatması.
Fuarın düzenlenmesi ve izlenmesi.
Yapılan harcamalara ilişkin mali rapor bilgilerinin bu süreç boyunca sisteme girilmesi.
Fuara ait sonuç raporunun web sitesi üzerinden doldurulması.
Projenin sonuçlanması
Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında ülkemizde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı açılmıştır.

 

tübitak 4006 proje-ornekleri pdf 2023 Tübitak 4006 Başvuru
tübitak 4006 başvuru 2022-2023 4006-A 4006-B Farkı
4006-tübitak 2022 başvuru ne zaman TÜBİTAK 4006 Başvuru 2022 2023 ne zaman?
TÜBİTAK 4006 Başvuru 2023 TÜBİTAK 4006 ne demek?
tübitak 4006 2021-2022 TÜBİTAK 4006 proje Başvuruları Ne Zaman?
TÜBİTAK 4006 Başvuru 2022 TÜBİTAK 4006 ya kimler başvurabilir?
10. tübitak 4006 başvuru TÜBİTAK 4006 Bütçe Ne kadar?
tübitak 4006 10. bilim fuarı 4006-a Proje Örnekleri