E-Sınav MTSK Sonucuma Nasıl İtiraz Edebilirim

a) Adaylar, sınav sonucuna ve/veya sınav sorularına ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e-
sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde

http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü
içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.
şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla kendi T.C. kimlik
numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak, e-itiraz modülü
(https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır. Kursiyerler, belirlenen itiraz süresi
dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

b) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B Maddesi uyarınca sorulara, cevap
anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların e-sınav binasında yer alan
bilgisayardan ya da sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde
yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

 

c) Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan kursiyerlere ait ücretler ya da yanlış
yatırılan ücretler, kursiyerlere iade edilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak olup ücret
iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca, e-sınav randevusu oluşturulan kursiyerler de sınava
girmemeleri durumunda ücret iadesi talep edemeyeceklerdir.

ç) Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi; kursiyerlerin sınavın tamamlanmasından sonra
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine,
https://odeme.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilgili bölümler doldurularak
başvurmalarını müteakip yapılan incelemeler sonucunda ödenecektir.
Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri
aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası
ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.
Kursiyerlere bilgilendirmeler kısa mesaj ile yapılır. Bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir
GSM (cep telefonu) numarası girilmesi zorunludur.

d) Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e) İtirazların cevaplanmasında, dekont tarihi ve başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi
dikkate alınacaktır.

f) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,
banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate
alınmayacaktır.