“Unknown collation: utf8mb4_unicode_520_ci” Mysql Hata Çözümü

Mysql taşıma işlemlerinde Unknown collation: utf8mb4_unicode_520_ci hatası genellikle veri tabanını mevcut sunucudan farklı bir yapıya aktardığınızda karşınıza çaıkcaktır, en azından benim sıklıkla rastladığım durum bu.

 

Endişe etmenize pek gerek yok çünkü çözümü oldukça basit, taşımak istediğiniz .sql dosyasını Notepad++ vb bir editorle açtıktan sonra,  CTRL+F komutu ile  “utf8mb4_unicode_520_ci” satırlarını buluyoruz.

 

Ardından değiştir bölümünden utf8mb4_unicode_520_ci olan tüm satırları  utf8mb4_unicode_ci olarak değiştiriyoruz. Sonrasında Phpmyadmin üzerinden veri tabanını import edebilirsiniz.