TUBİTAK 4006-B Bilim fuarı En Fazla 3 Farklı Tematik Konu Alt Projeler

4006-B çağrısı kapsamında gerçekleştirilen bilim fuarı en fazla 3 farklı tematik konudan hazırlanacak alt projelerden oluşur.
Seçilecek tematik konular ise toplamda en az 3 farklı ana alan ile ilişkilendirilmelidir.

Buradan nasıl bir anlam çıkarıyorsunuz acaba?

66 tane Tematik Konu var, 12 tane ana alan var. Bizler okulda tüm derslerle ilgili proje ortaya koymak istiyorduk ama yukarıdaki cümle elimizi ayağımızı bağlıyor. Resmen belli 3 konu üzerine bilim fuarı sergilememiz isteniyor gibi anladım. Örneğin bilimle ilgili konuları seçsek Türkçe, Sosyal, Din Kültürü, Resim, Müzik, Beden Eğitimi gibi derslerden nasıl proje üretilecek? Hadi onlar proje üretmesin, nasıl çıkacak seçilen alanlarda bu kadar proje. En az 10 proje isteniyor. Aşağıda tematik konu başlıklarını verdim hocalarım.

Tematik konular;
Aile İçi İletişim
Genetik ve Biyoteknoloji
Oyun ve Oyunlaştırma
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
Özgün Algoritma Tasarımı
Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
Giyilebilir Teknolojiler
Robotik ve Kodlama
Astronomi ve Astrofizik
Göç ve Uyum
Sağlıklı Beslenme
Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
Görsel ve İşitsel Sanatlar
Sağlıklı Yaşam ve Spor Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri
Salgın Hastalıklar ve Salgınla Mücadele
Bilgisayarsız Kodlama
Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Siber Güvenlik
Bilim İletişimi
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Sorumlu Üretim ve Tüketim
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Hazır Algoritma Uygulamaları
STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik Sanat ve Matematik) Bilinçli Farkındalık ve Kariyer Bilinci
Hidrojen Enerjisi
Su Okuryazarlığı
Biyoçeşitlilik
İnsan Hakları ve Demokrasi
Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Jeotermal Enerji
Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
Biyotaklit
Kültürel Miras
Trafik ve Trafikte Saygı
Çevre ve Çevreyi Koruma
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Türk Dili ve Lehçeleri
Değerler Eğitimi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Uzaktan Eğitim
Dijital Dönüşüm
Medya Okuryazarlığı
Veri Madenciliği
Dijital Oyun Tasarımı
Metaverse
Yabancı Dil Eğitimi
Dil ve Edebiyat
Milli Teknoloji Hamlesi
Yapay Zekâ
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
Nesnelerin İnterneti
Yaşamımızda İyilik
Nezaket ve Anlayış
Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar
Nükleer Enerji
Yenilenebilir Enerji
Ekolojik Denge
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Yer ve Deniz Bilimleri
Finansal Okuryazarlık
Orman ve Ormanları Koruma
Yoksullukla Mücadele