Yıl Sonu Başarı Notu Nasıl Hesaplanır?

Öncelikle her dersin, birinci dönem ve ikinci dönem notlarının ortalaması alınarak dersin yıl sonu notu hesaplanır.

Yıl sonu notu hesaplanırken, buçuklar tama yuvarlanır.

Örneğin, biyoloji birinci dönem 3 olsun, ikinci dönem 4 olsun.

Yıl sonu ortalaması 3,5’tan 4 olarak hesaplanır.

Sonra yıl sonu notu dersin haftalık ders saati sayısıyla çarpılarak o dersin ağırlıklı yıl sonu notu hesaplanır.

(Haftada 2 saat görülen biyoloji için; 2×4=8)

Tüm derslerin ağırlıklı yıl sonu notu hesaplanır ve bunların toplamı haftalık ders saati sayısına bölünür.

(Sadece not alınan dersler dikkate alınacak!)

Sonuç öğrencinin yıl sonu başarı notudur.

Bu sonuç Anadolu lisesleri için 3,00 ve üzeri olursa yukarıda anlatıldığı gibi zayıf derslerden başarılı sayılırsınız.

Sorumlu Geçme Ne Demektir?

Eğer öğrenci doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemiyorsa, yani zayıf dersleri olduğu halde yıl sonu başarı notu 3,00’ın altında ise zayıf derslerinden kalır. Bu sınıfta kalma değil dersten kalmadır. 9. sınıfta en fazla 3 dersten başarısız olduğu halde bir üst sınıfa geçilebilir. Buna sorumlu geçme denir.Öğrenci 9. sınıftan borçlu bir şekilde 10. sınıfa geçmiş olur. Burada sorumluluk başlamadan önce bir şans daha vardır. Öğrenci okul kapandıktan sonraki ilk 5 iş günü içerisinde başarısız olduğu maksimum 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girme talabinde bulunabilir. (UYARI! Sadece 9.sınıfta 3 dersten sorumlu geçilebilir. 10 ve 11’de yalnızca 2 dersten sorumlu geçme şansınız var. Ayrıca, eskiden kalan sorumlu derslerle o seneki sorumlu derslerin toplamı en fazla 5 olabilir. 3 tane 9.sınıftan, 2 tane 10.sınıftan… 3+2=5 gibi)

Ortalama Yükseltme Sınavı Nedir?

Öğrencinin yıl sonunda, başarısız olduğu veya başarılı olduğu halde notunu yükseltmek istediği en fazla 4 dersten girebileceği sınavlardır. Bunun için, okul kapandıktan sonraki ilk 5 iş günü içerisinde öğrenci velisiyle birlikte okula yazılı olarak (dilekçeyle) başvurur. Sınava girmek istediği dersleri dilekçe ile belirtir. Okul idaresi taleplere göre sınav yapılacak dersleri ve sınav takvimini belirler, bunları ilan eder. Öğrenci ilan edilen tarihte okula gelir ve sınava girer. Sınavda 45 puan öğrenci o dersi başarılı olarak tamamlamış olur ve böylece 10. sınıfa sorumlu olarak geçmemiş olur. Sınavda başarısız olunursa, öğrencinin o dersten sorumluluğu devam eder. Sorumlu olunan dersleri en fazla 3 tane olan öğrenci sorumlu olarak bir süt sınıfa devam eder. Bu öğrenci 10. sınıfın ikinci dönemi başında sorumluluk sınavına girmek zorundadır. Eğer sorumlu olunan ders sayısı 4 ve üzeriyse öğrenci sınıf tekrarına kalır.

Sorumluluk Sınavı Nedir?

Öğrencinin alt sınıftan kalan sorumlu derslerini kurtarması için girmek zorunda olduğu şubat ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılan sınavlardır. Bu sınavlarda gönüllü katılım yoktur. Öğrenci o dersi başaramadığından borçludur ve onu geçene kadar sınava katılmak mecburiyetindedir. Sorumluluk sınavına girip başarısız olan öğrenci, bir sonraki sorumluluk sınavı döneminde tekrar sınava girmek zorundadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen “Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği“ni inceleyiniz.

Tüm öğrencilerime başarılar diliyorum…

Kaynak : İsa KÖSE – Rehber Öğretmen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir