Tubitak 2204A – 2204B -4006 Projeleri Anket / Ölçek Milli Eğitim İzin dilekçesi- Veli izin dilekçesi

0
171

VELİ İZİN BELGESİ (TÜBİTAK 2204b)

 SEZAİ KARAKOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

AKSARAY

 

 

 

Velisi bulunduğum okulunuz ………………. Sınıfı……………….. Numaralı

öğrencisi ………………………………….’in, TÜBİTAK 2204B Ortaokul Öğrencileri  Araştırma Projeleri kapsamında yapılacak olan “10-13 Yaş Çocukları İçin Evrensel Ahlaki Değerler Ölçeğine” ve proje kapsamındaki çalışmalara katılmasına izin veriyorum.

Adres :                                                                                               … /…/2022

..……………….
Veli Adı Soyadı

İmza

Telefon : ………………………….

 

Tubitak 2204A  Veli izin Belgelsi

Tubitak 2204B   Veli izin Belgelsi

Tubitak 4006 Projeleri Anket   Veli izin Belgelsi

/ Ölçek Milli Eğitim İzin dilekçesi- Veli izin dilekçesi