Doğrudan Sınıf Geçme Nasıl Olur?

Yıl içerisinde okuduğu bütün derslerin yıl sonu notu başarılı (2-3-4-5) olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.

Bu öğrecilerin herhangi bir yıl sonu ağırlıklı not ortalaması tutturmasına gerek yoktur.

Bir dersten başarılı bahçelievler escort sayılmak için o dersin notunun en az 2 olması gereklidir.

Ayrıca, yıl sonu ortalaması başarılı olsa bile 2. dönem notubaşarısız (0-1) olan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Örneğin; Kimya notu: birinci dönem 3; ikinci dönem 1 olsun.

Bu durumda öğrenci, o dersten başarısız sayılır ve doğrudan sınıf geçme hakkından yararlanamaz.

Unutmayın! Sınıf geçme hesabında escort bahçelievler puan değil NOT sistemi esas alınır.

(Örnek olarak; 75 değil 4)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir