KYK Öğrenim Kredisi İptali Dilekçe Örneği

Öncelikle arkadaşlar almış olduğunuz krediyi peşin öderseniz size pek zorluk çıkartılmıyor.

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
(Kredi Dairesi Başkanlığı)
ANKARA
…../…/ 2008
…. öğrenim döneminde Kurumunuzdan … numara ile almış olduğum kredimin durdurulmasını (iptal edilmesini) ve almış olduğum bu kredilerden doğan borç için peşin olarak ödenecek şekilde (gerekli indirim de uygulanarak) işlem yapılmasını arz ederim.

ad soyad
tc kimlik no
imza

 2009 yılında Krediyi kestirip borcun tamamını peşin olarak ödeneceği taktirde. Peşin ödeme halinde tefe üzerinden %30 indirim yapılacağı KYK tarafından bildirilmişti. Bunu arayıp sorabilirsiniz

iptal ettirdikten sonra ödeme ne şekilde oluyor ?

Hizmet Klavuzunda:

ÖĞRENİM VE / VEYA KATKI KREDİSİ
BORCUNUN ÖDENMESİ (Yüksek Lisans Hariç)
Öğrenci, öğrenim ve / veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık dönemler halinde (2006-2007 öğretim yılından itibaren ilk defa Kurumdan kredi alanlar borçlarını aylık taksitler halinde ödeyeceklerdir.) öder.
Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitiş ve borçların tahsilat başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğretim süresine göre hesap edilir.
Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını, yukarıda belirtilen hükümlere göre öderler.

diyor..

Eğerki peşin olarak ödemek isterseniz direk ödeyebiliyorsunuz. Lakin peşin olarak ödemek istemiyorsanız. İptal ettirince bile mezun olduktan 2 yıl sonra ödemetmeye başlıyor.

Bilginiz olsun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir