• E-Sınav MTSK Sonucuma Nasıl İtiraz Edebilirim

   67
   0
   a) Adaylar, sınav sonucuna ve/veya sınav sorularına ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e- sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ...
  • E-Sınav MTSK Geçme Notu

   53
   0
   e-Sınav yazılımı; kursiyerlere sorulan soruları, sorulara verdiği cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını sistem veri tabanında muhafaza edecektir. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır. Değerlendirme, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzerinde puan ...
  • Adayların Sınavının Geçersiz Sayılacağı Durumlar

   75
   0
   a) Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi, b) Sınav esnasında veya sınav sonrasında yapılan incelemelerde adayın bu kılavuzun 7 nci maddesi (d) bendinde belirtilen geçerli belgeleri ibraz etmediğinin tespit edilmesi, c) Adayın salon yoklama listesine ...
  • E-Mtsk Ehliyet Adayların Sınava Alınmayacağı Durumlar

   90
   0
   a) Adayın bu kılavuzun 7 nci maddesi (d) bendinde belirtilen geçerli belgelerin ibraz etmemesi, b) Sınav başlamadan önce yapılan kontrolde adayın bu kılavuzun 7 nci maddesi (e) bendinde belirtilen ve sınav salonuna getirmesi yasak olan nesne ...
  • E-Sınav Uygulaması

   51
   0
   a) e-Sınav uygulaması sistem tarafından belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır. b) Sınav görevlileri sınav başlamadan en geç 30 (otuz) dakika önce e-sınav salonunda hazır bulunacaklardır. Sınav salonuna gelen görevliler görevli olduğu sınavın başlama saatinden 15 (on ...
  • E-Sınav Giriş Belgesi

   59
   0
   e-Sınav giriş belgesi renkli fotoğraflı olup belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır. Her sınav için yeniden düzenlenen renkli fotoğraflı ...
  Load More