E-Sınav Başvuru Ücreti Ve Ödeme İşlemleri

Kursiyerler, 2022 yılında her sınav oturumu için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 130,00 (yüzotuz) TL e-sınav ücretini sınavın adını seçerek Millî Eğitim Bakanlığı Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanallarından yatıracaklardır.

Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm banka kartları ile de yatırılabilecektir.

Kursiyer, banka dekontu/ATM işlem fişini başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

Hatalı olan ya da kursiyerin kendisine ait olmayan T.C. kimlik numaraları ile yapılan ödemelerde, kursiyerin başvurusu geçersiz sayılacak ve her türlü sorumluluk kursiyere ait olacaktır.

e-Sınav randevusu oluşturulan kursiyer, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan kursiyerlerin bu konuyla ilgili başvuruları dikkate alınmayacaktır.